Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid

Wat is de CTT?

Wat is en doet de Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid.

Lees meer »

Vergaderdata CTT

Hier kunt u de vergaderdata van de CTT vinden.

Lees meer »

Formulieren downloaden

... voor aanmelding bij de CTT.

Lees meer »

TLV

Hier vindt u alles over een toelaatbaarheidsverklaring.

Lees meer »

Formulieren downloaden

Hier kunt u de formulieren downloaden voor een aanmelding (eerste aanmelding of verlenging van de TLV) bij de Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid (CTT).

Aanmeldingen kunnen alleen aangeleverd worden via Kindkans (zie werkwijze van de CTT)

Let op! De aanmelding is pas compleet als alle stukken zoals genoemd onder ‘Werkwijze van de CTT’ aangeleverd zijn. 

 

 

Toestemmingsformulier aanvraag TLV

Dit formulier dient door ouders ingevuld en ondertekend te worden.

 

 

Digitaal aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Dit formulier dient op een aantal punten door (het bestuur van) de school ingevuld te worden:

  • De leerling gegevens
  • De gegevens van ouders/verzorgers
  • De gegevens van de voogd (indien van toepassing)
  • De gegevens van de aanvragende school
  • De gegevens van de contactpersoon van school
  • De gegevens van de contactpersoon van het bestuur van de school
  • De ondertekening door contactpersoon bestuur, ouders en indien van toepassing de voogd

Onderstaande zaken worden door de CTT ingevuld:

  • Het bovenste deel van het formulier (het nummer van de TLV, aanvraag voor en duur van de TLV)
  • De ondertekening door deskundige 1 en deskundige 2 

Bij het invullen van het formulier voor ‘voorschoolse leerlingen’ dienen de gegevens van de school en het bestuur waar het kind wordt aangemeld, vermeld te worden.

 

 

Onderbouwing aanvraag CTT

Dit formulier dient door de school ingevuld te worden.

 

 

Onderbouwing TLV verlenging SBO en SO

Dit formulier dient door de SBO of SO school ingevuld te worden wanneer een leerling wordt aangemeld bij de CTT voor verlenging van een TLV .

 

 

Onderbouwing aanmelding CTT door voorschoolse instelling

Dit formulier dient door de voorschoolse instelling (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, activiteitencentrum etc.) ingevuld te worden wanneer een leerling wordt aangemeld bij de CTT en nog geen onderwijs volgt. De school waar de leerling wordt aangevuld, kan dit document aanvullen met de benodigde informatie.